INFO

 

Anima Paranormal

międzynarodowa organizacja, zajmująca się zabezpieczaniem zjawisk paranormalnych. Została powołana 27. marca 2003 roku w Budapeszcie z inicjatywy służb specjalnych państw Grupy Wyszehradzkiej, jako odpowiedź na coraz częściej występujące zjawiska paranormalne zagrażające człowiekowi.

Problem paranormalnych zjawisk nasilał się stopniowo od 1986 r. po wybuchu elektrowni w Czarnobylu, która spowodowała zmiany społeczne i środowiskowe, doprowadzając m.in. do rozwoju zupełnie nowych, zmutowanych form życia.

Anima Paranormal może poszczycić się licznymi sukcesami  w ramach współpracy w kwestii bezpieczeństwa z Radą Państw Morza Bałtyckiego. Podczas zorganizowanej 7 czerwca 2016 r. konferencji dot. wizji zwalczania zjawisk nadprzyrodzonych VASAB (Visions and strategies around the Baltic Sea) zdecydowano o powierzeniu Anima Paranormal misji  bieżącej obserwacji regionu państw Morza Bałtyckiego.

Żołnierze podlegają licznym testom i szkoleniom dzięki  umowie z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie na podstawie tajnego protokołu nr 2 w ramach CSBM zwanych jako środki budowy zaufania i bezpieczeństwa.

Obecnie obszar zainteresowania naszej organizacji koncentruje się na Dolnym Śląsku, gdzie dochodzi do zintensyfikowania niepokojących wydarzeń. Jednostki specjalne zostały sprowadzone w okolice Wrocławia przy współpracy z Europejską Siecią Służb Specjalnych (ESN). 
cropped-logo-strony.png

Anima Paranormal przygotowana jest do prowadzenia szerokiej gamy operacji specjalnych:

  • działań zabezpieczania zjawisk paranormalnych
  • działań ratunkowych
  • akcji bezpośrednich
  • działań antyfantasmagorycznych

Obsadę AP stanowią m.in. byli komandosi, wyspecjalizowani w akcjach ratunkowych, oraz najlepsi światowi naukowcy, stanowiący fundament operacji AP.

20257493_1573152906092784_215258396_o (1)

Ze względu na charakter jednostek organizacja została podzielona na poszczególne człony:

Centrala ANIMA PARANORMAL
ZAKRES: główne dowództwo Animy Paranormal

Alert V – najlepiej wykwalifikowany oddział militarny AP
ZAKRES: zadania o priorytecie krytycznym

Alert IV – oddział militarny AP
ZAKRES: ochrona ludności cywilnej

Alert Chemiczny – oddział militarny AP
ZAKRES: zjawiska chemiczno-biologiczne

Alert Naukowy – naukowcy
ZAKRES: badania i zabezpieczanie

Alert Medyczny – pododział Alertu IV, medycy
ZAKRES: ochrona ludności cywilnej

Alert Głównego Zabezpieczenia Masław – oddział militarny AP
ZAKRES: ochrona Centrali Animy Paranormal

 

 

Reklamy